Metterwijs

voor onderzoek, interim- en projectmanagement

project and interim management for civic and social organizations

‘metterwijs advies’ is actief rond sociaal-maatschappelijke en organisatorische issues. Thema’s zijn onder andere huisvesting van vergunninghouders, volkshuisvesting, governance, participatie, leefbaarheid, integratie en OV-knooppuntmanagement. Opdrachten betreffen projectmanagement, interim management, vervanging, advisering, communicatie en onderzoek.